• info@drmehmetaydin.net

Hasta Hak ve Sorumlulukları

Hasta Hak ve Sorumlulukları

HASTA HAKLARI
•    Hizmetlerden eşitlik içinde yararlanma hakkı:
Kliniğimize başvuran her birey “koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti” alma hakkı ırk, dil, din, cinsiyet ve siyasi düşünce ayrımı yapılmaksızın en üst düzeyde hizmet alma hakkına sahiptir.
•    Personel seçme ve değiştirme hakkı:
Kliniğimiz, doktoru seçme ve değiştirme ya da başka bir doktorun önerisini alma ile tedavinin herhangi bir aşamasında (tıbben sakınca şartı ile) sağlık kurumunu değiştirme hakkına sahiptir.
•    Bilgilendirme hakkı:
Hastamız genel sağlık durumu, uygulanacak tıbbi işlemler, bunların faydaları ve olabilecek riskleri hakkında doktorundan yazılı veya sözlü bilgi talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca tıbbi bakım aldığınız kişileri tanıma tedavinin herhangi bir aşamasında ikinci bir görüşü isteme hakkına sahiptir.
•    Gizliliğe saygı hakkı:
Hastamız, ailesine ve yakınlarına sağlık durumu ile ilgili bilginin verilmemesini sağlık kurumundan talep etme hakkına sahiptir.
•    Rıza ve izin hakkı:
Hastamız tıbbi müdahaleler konusunda yeterli bilgiyi doktorundan aldıktan sonra hastanın rızası çerçevesinde hizmetten faydalanma hakkına sahiptir. Reşit olmayan, akli psikiyatrik bozukluğu olan, şuuru kapalı hastaların onayı yasal temsilcilerden alınır.
•    Güvenli ortamda hizmet hakkı:
Hastamız, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma hakkına sahiptir.
•    Dini vecibelerini yerine getirebilme hakkı:
Hastamız, Kliniğimizin imkânları ölçüsünde dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.
•    Saygınlık görme hakkı:
Hastamız ve yakınlarının saygılı, itinalı ve ihtimam gösterilecek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.
•    Ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkı:
Kliniğimizin belirlediği kurallar çerçevesinde, hastalarımızın ziyaretçi kabul etme ve doktorunun uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurma hakkı vardır.
•    Müracaat ve şikâyet hakkı:
Hastamızın haklarını ihlal halinde, Kliniğimizde bulunan Hasta Hakları Ofisi’ ne başvurabilir ya da mevzuat çerçevesinde her türlü şikayet ve dava hakkını kullanabilir.
 

HASTA SORUMLULUKLARI
•    Bilgi Verme:
Hastamız şikâyetlerini, geçirdiği hastalıkları, uygulanan tedavileri ve kullandığı ilaçları ve genel sağlık durumu ile ilgili bilgileri doğru ve tam olarak doktoruna bildirmesini beklemekteyiz.
•    Önerilere Uyma:
Hastamız doktoru tarafından önerilen tedavi planına uymasını beklemekteyiz.
•    Tetkik ve Tedavi Giderleri:
Hastamız, Kliniğimize başvuru aşamasında, sağlık giderlerini ne şekilde ödeyeceğini bildirmelidir. Tedavi için gereken miktarı Kliniğimizin belirlediği süre içerisinde ödemelidir.
•    Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları:
Hastamız, Kliniğimizin belirlediği kural ve esaslara uymalıdır. Kliniğimiz tarafından yapılan uyarıları dinlememesi halinde; diğer hastaların şikâyet ve rahatsızlığına sebep olunması durumunda, başka bir sağlık kuruluşuna nakli öngörülebilir.
•    Saygı Gösterme:
Hastamız diğer hastalar ile Kliniğimiz personelinin haklarına saygı göstermelidir.
•    Bulaşıcı Hastalık Hali:
Bulaşıcı hastalık şüphesi olan veya teşhisi konan hastamız, doktorunun izni olmadıkça taburcu olmayı talep etmemelidir.
•    Uygunsuz Talep:
Hastamız, doktoru tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planınca bulunmayan bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.
•    Hasta Ziyaretçisi:
Hastalarımız ziyaretçilerini, Kliniğimiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.
•    Ödeme Sorumluluğu:
Hastamızın, Kliniğimizin demirbaş ve sarf malzemelerini kusurlu kullanımı veya kasıtlı olarak zarar vermesi durumunda hastadan bu zararı telafi etmesi istenir.
 

1982 yılından bu yana Diyarbakır’da Ofis Ekinciler Caddesinde hizmet vermekte olan Protez Uzmanı Dr. Dt. Mehmet AYDIN 2022 yılında ofis şubesine ek olarak açtığı Diyarbakır Stadyum şubesindeki adresinde Dr. Mehmet AYDIN Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği adı altında hizmet vermeye devam etmektedir. Polikliniğimizin anlayışı gelişen diş hekimliği teknolojilerini yakından takip ederek hastalarında diş ve ağız sorunlarının oluşmasını engelleyen veya geciktiren, hasta eğitimine dayalı tedavi yaklaşımını benimsemek ve hastalarının rahatını en kısa sürede sağlamaktır. Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden; meslek ilke ve ahlakına bağlı; açık, dürüst ve güvenilir bir tanı ve tedavi hizmeti sunulmalıdır.

> > > >