• info@drmehmetaydin.net

Hakkımızda

Hakkımızda

1982 yılından bu yana Diyarbakır’da Ofis Ekinciler Caddesinde hizmet vermekte olan Protez Uzmanı Dr. Dt. Mehmet AYDIN 2022 yılında ofis şubesine ek olarak açtığı Diyarbakır Stadyum şubesindeki adresinde Dr. Mehmet AYDIN Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği adı altında hizmet vermeye devam etmektedir. Polikliniğimizin anlayışı gelişen diş hekimliği teknolojilerini yakından takip ederek hastalarında diş ve ağız sorunlarının oluşmasını engelleyen veya geciktiren, hasta eğitimine dayalı tedavi yaklaşımını benimsemek ve hastalarının rahatını en kısa sürede sağlamaktır. Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden; meslek ilke ve ahlakına bağlı; açık, dürüst ve güvenilir bir tanı ve tedavi hizmeti sunulmalıdır.

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü bilimsel gelişme ve uygulamayı takip eden , uluslararası düzeyde bir referans merkezi olmalıdır. Hastalara, ağız ve diş sağlığı alanındaki her türlü teknolojik, yenilik ve gelişmeden faydalanma imkanı sunulmalıdır. Sürekli eğitim, ölçme ve iyileştirme yöntemleri kullanarak devamlı gelişmeyi ve yenilemeyi sağlayan bir yönetim ve işletim sistemi olmalıdır. Hastaların ve çalışanların memnuniyetine odaklı, yüksek kalitede ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmalıdır. Toplumun ağız ve diş sağlığı bilincinin artmasına katkıda bulunulmalı, bu alanda her türlü iyileştirici sosyal çaba desteklenmelidir.

Amaçlarımız: Dr. Mehmet AYDIN Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak birinci amacımız kliniğimizden ayrılan her hastanın koşulsuz memnuniyeti ve bizi tüm çevresine tavsiye etmesidir. Bu amacı her durumda gerçekleştirmek için tüm personelin beraberce bir uyum içerisinde çalışması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki bir kliniğin başarılı sayılabilmesi için temizlik, düzen, iyi bir tedavi,uygun fiyat, iyi insan ilişkilerinden hepsinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Polikliniğimizdeki’deki görevi ne olursa olsun her personel bütünü temsil eder ve bir kişinin başarısızlığı herkesin başarısızlığı, birimizin başarısı hepimizin başarısıdır. Birbirmizi her durumda desteklemek, yardımcı olmak, yapıcı eleştirilerle bireysel ve kurumsal gelişimimize katkıda bulunmalıyız.

 

Hedeflerimiz: Dr. Mehmet AYDIN Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ inin marka değerini arttırmak, herkesin çalışmaktan ve tedavi olmaktan gurur duyacağı bir kurum haline getirmek. Her koşulda 100% hasta memnuniyeti sağlamak. Ayrıca her yıl prosesler bazında kalite hedefleri belirlemek ve izlemek.


Misyonumuz: Ağız ve diş sağlığı tedavilerini, tüm uzmanlık dallarında uluslar arası standartlara uygunluğu onaylanmış yöntemlerle ve en son teknolojik imkanlarla toplumun her kesimine sunmak.


Vizyonumuz: Ağız ve diş sağlığı tedavisinde; hem tedavi merkezi olarak hem de akademik çalışma yöntemleri olarak ülkemizde ve uluslar arası sahada referans merkezi olmak. Diş polikliniği olmanın getirdiği sorumluluğun bilincinden hareketle, Uluslararası standartlar doğrultusunda, tüm çalışanların katılımına dayanan bir kurum kültürü oluşturmak ve önce insan anlayışını temel felsefemiz olarak kabul ederek, ülke şartlarına uygun, yeni ve modern teknolojiyi izleyerek, güler yüzle ve hasta haklarını gözeten ağız ve diş sağlığı konusunda profesyonel hizmet vermektir.

Ağız ve diş sağlığı hizmetinde;
Bir diş kliniğinin çalışma ilkeleri şöyle olmalıdır.
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon ilkeleri eksiksiz uygulanmalı.
‘insan’ı ister çalışan ister hasta olsun her şeyden öncelikli tutmalı
Hasta memnuniyeti ve bunun gerektirdiği yaklaşım tarzı tavizsiz uygulanmalı
‘Maliyetler’ vb nedenlerle hasta sağlığını tehdit edebilecek, kalite güvenilirliği belge yada sertifikaları olmayan ürünler –sarf malzemeleri asla kullanılmamalı
Hastaların beklentilerine yanıt verebilmek esas olmalı
Tedavi seçenekleri hastalara tüm ayrıntısıyla anlatılmalı .Ve mesleki deneyimlerle hasta lehinde bir öneri oluşturulmalı
Randevu saatlerine uymalı hastaları gereksiz ve nedensiz zaman kaybına uğratmamalıdır.

1982 yılından bu yana Diyarbakır’da Ofis Ekinciler Caddesinde hizmet vermekte olan Protez Uzmanı Dr. Dt. Mehmet AYDIN 2022 yılında ofis şubesine ek olarak açtığı Diyarbakır Stadyum şubesindeki adresinde Dr. Mehmet AYDIN Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği adı altında hizmet vermeye devam etmektedir. Polikliniğimizin anlayışı gelişen diş hekimliği teknolojilerini yakından takip ederek hastalarında diş ve ağız sorunlarının oluşmasını engelleyen veya geciktiren, hasta eğitimine dayalı tedavi yaklaşımını benimsemek ve hastalarının rahatını en kısa sürede sağlamaktır. Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden; meslek ilke ve ahlakına bağlı; açık, dürüst ve güvenilir bir tanı ve tedavi hizmeti sunulmalıdır.

> > > >