• info@drmehmetaydin.net

Çene Kemik İlavesi

Çene Kemik İlavesi

 Çene Kemik İlavesi

İleri derecede kemik yetersizliği bulunan özellikle üst çene ön bölge veya alt cene arka bölge vakaların uygun pozisyonda yerleştirilmesi çoğu zaman bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemle implantuygulamasi için yetersiz kemik hacminin yeterli hale getirilmesiyle hastaya uygun boy ve çapta implantuygulanabilinir.

Uygulanan yöntemlerden biri bölgenin otojen (bireyin kendi kemiği ile) onlaygreftler ile augmentasyonudur. Alveol kemiği erimesi geri dönüşümsüz bir rahatsızlıktır. Bu sebeple özellikle implant cerrahilerinde kemik ekleme işlemleri uygulanmalıdır. Çoğunlukla alt çene arka bölgeden elde edilen otojen kemik greftleri kemiğin yetersiz olduğu bölgelere yerleştirilip osteosentez vidaları ile fikse edilmektedir. Çene Kemik İlavesi Cerrahi yöntemin amacı kemik defektlerininaugmentasyonu sonrası implant cerrahisine hazır hale getirilmesidir. 

Cerrahi yöntemin amacı kemik defektlerininaugmentasyonu sonrası implant cerrahisine hazır hale getirilmesidir. Bu yöntem sayesinde implantuygulamasi için var olan yetersiz kemik hacminin yeterli hale getirilip, uygun boy ve çapta implantuygulanabilinir.


İmplantları uygulamak için kemiğin hacmine dikkat edilmesi gerekir. İmplant kemik nakli uygulaması halk arasında; kemik grefti, implant kemik nakli veya bir başka deyişle kemik aşılama olarakta bilinebilir. Uygulaması yapılan bu implant tekniği ileri seviye implant tekniğidir. Bu implant tekniği uygulaması kemik yüksekliği ve kalınlığı olmayan hastalarda, ağzın içinden veya dışından kemik alınmaya uygun yerlerden kemik alınarak ince görülen çene kemiğine vidalarla alınan kemiğin sabitlenmesi uygulamasıdır.

Çene Kemik İlavesi hemen üstünde dişleri saran alveol kemiği dişlerin ağız içindeki konumlarını belirleyerek son derece kuvvetli olan çiğneme fonksiyonunu sağlamada önemli bir rol üstlenmektedir.

Alveol kemiği özellikle ağız içi bakterilerden ve dişin çekilmesi sonucu fonksiyon görmediği için zamanla erime göstermektedir. Çene Kemik İlavesi eriyen kemik dokusu bir daha geri gelmemektedir. Ayrıca özellikle damak şeklinde kullanılan bazı protezler de destek kemik dokusunu zamanla eritecek ve hatta uzun yıllar bu tip protez kullanan hastalar protezlerinin bollaşmaya başladığından şikayetçi olacaklardır.

İlk olarak panoramik röntgen ile detaylı olarak incelenir, plan yapılır. İmplant uygulamalarında uygun kemik genişliği yok ise ve tedavi işleminde kemik nakline karar verilmişse gerekli işlemler yapılabilir. Tedavide bu aşamalardan sonra dentalvolumetriktomografiler çekilmesi çekilir. Daha sonra anestezi işlemi altında ameliyat gerçekleştirilir.

Ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra tamponlar ağız içinde 20 dk. süre ile bekletilir. 48 saat boyunca 10 dakikada bir buz tedavisi uygulanması önerilir. Atılan dikişleri zorlamamak ve zarar vermemek için ağzın çok fazla açılmaması gerekir. Ameliyattan sonra sinirleri olumsuz yönde etkilememek için sıcak ve soğuk içeceklerden uzak durulması önerilir.
 

1982 yılından bu yana Diyarbakır’da Ofis Ekinciler Caddesinde hizmet vermekte olan Protez Uzmanı Dr. Dt. Mehmet AYDIN 2022 yılında ofis şubesine ek olarak açtığı Diyarbakır Stadyum şubesindeki adresinde Dr. Mehmet AYDIN Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği adı altında hizmet vermeye devam etmektedir. Polikliniğimizin anlayışı gelişen diş hekimliği teknolojilerini yakından takip ederek hastalarında diş ve ağız sorunlarının oluşmasını engelleyen veya geciktiren, hasta eğitimine dayalı tedavi yaklaşımını benimsemek ve hastalarının rahatını en kısa sürede sağlamaktır. Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden; meslek ilke ve ahlakına bağlı; açık, dürüst ve güvenilir bir tanı ve tedavi hizmeti sunulmalıdır.

> > > >