• info@drmehmetaydin.net

Enukleasyon

Enukleasyon

 Enukleasyon

Enukleasyon  Kistin tek seansta bütünüyle çıkarılması işlemidir. Bu esnada kiste sebep olduğu düşünülen enfekte diş/kök/gömük diş de beraberinde çıkarılır. Bazı vakalarda ilgili dişlerin kanal tedavisi uygulaması sonrası sadece kök uçlarının alınması (kök ucu rezeksiyonu) da mümkündür.

Marsupializasyon: Bazı durumlarda kistin büyüklüğü ve konumu tek seansta çıkarılmasına izin vermez. Bu durumda kistin içindeki basıncın azaltıldığı ve kistin küçülmesinin sağlandığı marsupializasyon tedavisi uygulanır. Olguların birçoğunda kist kavitesinin küçülmesi beklendikten sonra enükleasyon ile kist tamamen çıkarılır.

Enukleasyon kaynaklarını diş ve çevre dokularından alan iyi huylu odontojen tümörlerin birçoğunun tedavisi klinik şartlarında gerçekleştirilebilmektedir. Tedavilerinde amaç lezyonun tamamının ve lezyonun türüne göre etkilediği dokuların tek seansta cerrahi olarak alınmasıdır. Geride lezyonun nüksetmesine yol açacak hücre bırakılmaması amaçlanmaktadır. 

Kötü huylu odontojen tümörlerin tedavileri klinik şartlarında yapılmamakta, hasta ilgili uzmanlık dallarına yönlendirilmektedir.

Cerrahi Sonrasında Nüks Görülür mü?
Oral patolojilerin nüks ihtimalleri tanıdan tanıya değişebilmektedir. Biyopsi sonucunda konulan teşhisle beraber hasta bu konuda bilgilendirilir. Lezyonların birçoğunda nüks olmamakla beraber bazı nadir lezyonlar bu genellemeye uymayabilirler. Oral patolojilerin tedavilerinde, cerrahi işlem ile tamamen iyileşme sağlandıktan sonra devam eden dönemde düzenli yıllık periyodik kontroller büyük önem taşımaktadır.
Kistler içi hava, sıvı veya yarı sıvı/katı madde ile dolu olan keselerdir. Kemik içi veya yumuşak dokularda, vücudun herhangi bir bölgesinde bulunabilirler. Çoğunlukla iyi huylulardır.

Tümörler anormal doku kütleleridir. Aynı kistler gibi vücudun herhangi bir bölgesinde oluşabilirler. İyi huylu veya kötü huylu olabilirler.

Enukleasyon Odontojen kistler ve tümörler çene cerrahisinin önemli çalışma alanlarındandır. Odontojen kistler diş hekimliği pratiğinde sıklıkla karşılaşılmakta olan lezyonlar iken odontojen tümörler çok daha nadirdir. Yapılan istatistik çalışmaları vakaların %1inden azının odontojen tümörler olduğunu göstermektedir.

Ayırıcı tanıları klinik ve radyolojik muayene ve biyopsi ile konur. Kistler ve tümörler klinik ve radyografik olarak çoğunlukla birbirlerinden farklı görünmektedirler ancak kesin tanı ancak biyopsi ile mümkündür. 

Odontojen kistlerin başlıca sebepleri arasında tedavisi yapılmamış ve ilerlemiş diş ve dişeti enfeksiyonları, travmalar, gömük dişler, eksik ve hatalı tedaviler, çekimleri tam olarak yapılmamış ve kalmış kökler, bazı gelişimsel anomaliler ve genetik faktörler sayılabilir. Enukleasyon Doğru cerrahi protokol ile tedavileri son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

1982 yılından bu yana Diyarbakır’da Ofis Ekinciler Caddesinde hizmet vermekte olan Protez Uzmanı Dr. Dt. Mehmet AYDIN 2022 yılında ofis şubesine ek olarak açtığı Diyarbakır Stadyum şubesindeki adresinde Dr. Mehmet AYDIN Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği adı altında hizmet vermeye devam etmektedir. Polikliniğimizin anlayışı gelişen diş hekimliği teknolojilerini yakından takip ederek hastalarında diş ve ağız sorunlarının oluşmasını engelleyen veya geciktiren, hasta eğitimine dayalı tedavi yaklaşımını benimsemek ve hastalarının rahatını en kısa sürede sağlamaktır. Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden; meslek ilke ve ahlakına bağlı; açık, dürüst ve güvenilir bir tanı ve tedavi hizmeti sunulmalıdır.

> > > >